Selma

© A. J. Lundetræ and lundetrae.com, 2014.

About “Selma”:

I love this story. Yes, I could probably work on the language and the style in this one, making it more realistic. But I love the outline. And I love that the reader has to try to guess when Amanda Markussen (the POV-character) stops telling the story as it actually was and starts telling it how she would like the story to have been. I originally wrote this story in Norwegian.

Extract in English:

The third book I’ve written is called Selma. A young journalist and dancer in her twenties, Amanda Markussen, finally finds out what really happened when her younger sister, Selma, died. Amanda is slowly realizing that her own dad probably caused the death. In order to deal with the shocking news, Amanda writes a letter to her father (the book), in which she retells her own life story. In her process to forgive the father, she retells the story with one change: This time the little sister survives. Her father, and the reader, has to try to discover when the biography changes into fiction in Amanda’s story. When did Selma die? Or did she die? This is a story about an urban, divided family, in which every one struggles to survive, but it is also a story about forgiveness and happiness, and a tribute to daughters, sisters and to life.

Extract in Norwegian:

En ung journalist og danser, Amanda Markussen, finner ut med sjokk som 27-åring hva som virkelig hendte da den fire år yngre søsteren hennes, Selma, døde. Sjokkert innser hun at det antagelig er hennes egen far som har skylden. I et forsonende brev til faren fikser Amanda på de fatale feilene i fortiden i det hun gjengir sin egen livshistorie og samtidig omskriver søsterens dødsfall, slik at søsteren i den nye versjonen overlever. Det er opp til faren (og leseren) å finne ut når virkeligheten går over i diktning i Amandas fortelling.
Med hovedvekt på tre hendelser, som skjedde i 1992, 2002 og 2012, forteller Amanda om den første delen av livet sitt i en urban, splittet familie, hvor stadig nye steforeldre og stesøsken kommer inn i bildet, hvor alle jobber mer for personlig lykke enn for samhold, og hvor Amanda, som ønsker å føle seg elsket og anerkjent, sliter med store sår av å ha hatt lite og dårlig kontakt med begge foreldrene sine, før hun omsider lærer å tilgi. Denne romanen er en hyllest til døtre, søstre og livet.

—————————————–

© A. J. Lundetræ and lundetrae.com, 2014.

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited.

2 thoughts on “Selma

  1. Pingback: Updates! | Writing fantasy

  2. Pingback: June Updates! | Writing fantasy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s